Kwaliteit

Als zorgaanbieder doen wij ons uiterste best om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten aansluiten op ieders wensen en behoeften. De ontwikkelingen binnen de zorg, de maatschappelijke trends en nieuwe inzichten geven ons continu een andere kijk op de kwaliteit.

Vivendi Zorg is daarom continu bezig met het verbeteren van ons kwaliteitsbeleid op alle vlakken in onze organisatie. Niet alleen voor de cliënten, maar ook voor onze collega’s en onze opdrachtgevers, met als doel zinvolle veranderingen, tevreden cliënten en werkplezier voor onze collega’s.

De kwaliteit van ons kwaliteits management systeem wordt getoetst door de HKZ. Deze  organisatie is geaccrediteerd om te toetsen of Vivendi Zorg volgens de ISO-normen voldoet.
Jaarlijks vinden er interne en externe audits plaats. 
De audit is gericht op zorg en welzijn en
toets of de organisatie gericht is op de belangen van alle relevante partijen zoals; de
cliënten, gemeenten en medewerkers.

Naast de externe audits verricht Vivendi Zorg tevens interne onderzoeken zoals; 
- Clienttevredenheidsonderzoek
- Medewerker tevredenheidsonderzoek d.m.v. functioneringsgesprekken
- Tevredenheidsonderzoeken bij samenwerkingspartners
- Klachtenprocedures cliënten
- Klachtenprocedures medewerkers
- Risicotaxaties afname bij cliënten
- Interne systeem voor meldingen zoals; agressie, intimidatie en ongewenst gedrag


Om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te waarborgen hebben wij de volgende uitsluitingscriteria opgesteld:
- 7*uurszorg
- Voorbehouden en risicovolle handelingen
- Begeleiding op gebied waarvan geen expertise in huis is
- Agressie, ernstige verslaving 

 Vivendi Zorg werkt met verschillende protocollen zoals; 
- De meldcode Huiselijk
- Geweld en Kindermishandeling
- Beroepscode voor de Sociaal Werker
- Verwijsindex VIN.