Over ons

Welkom bij Vivendi Zorg!
Een zorgaanbieder op het gebied van ambulante hulpverlening en huishoudelijke hulp.
Vivendi Zorg is een zorgaanbieder opgezet door professionals, allen ervaring in verschillende zorgelementen. 
Vivendi Zorg levert zorg vanuit het hart en met oog voor de cliënt. Met een klein team zorgen wij ervoor dat er persoonlijke aandacht is voor de cliënt.
Zodoende kunnen wij de kwaliteit van zorg naar wens waarborgen.

Vivendi Zorg is ontstaan met de gedachte dat zorg en de cliënt dichter bij elkaar en persoonlijker hoort te zijn. In de huidige hulpverlening zien wij dat er meer aandacht nodig is voor het individu en gericht is op een gekaderde opdracht en een duidelijk doel. De benadering richting de cliënten is vaak symptoomgericht.
Wij vinden het belangrijk om ons te richten op het referentiekader van een cliënt. 
Iedereen heeft een voorgeschiedenis, achtergrond, kennis en ervaringen. Deze bepaalt je doen, denken en
handelen. Als zorgaanbieder vinden wij het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. 
Het schept kans op begrip, vertrouwen en gaat misverstanden sneller uit de weg. 
Wij zijn van mening dat wanneer je bewust omgaat met je eigen kijk en de kijk van de cliënt, je samen meer resultaten kunt behalen en bereiken. 

Onze visie is dat ieder mens bijzonder is en recht heeft op een volwaardig en respectvol
leven. Onder hen bevinden mensen die hierbij hulp en ondersteuning nodig hebben. Onze uitgangspunt is om deze kwetsbare doelgroepen te ondersteunen en hen een volwaardige plek te geven in
de Nederlandse maatschappij. 
Alles wat wij doen is gericht op het verbeteren dan de kwaliteit van hun leven. We gaan uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënten
en hun netwerk. We ondersteunen de cliënten bij het ontwikkelen van henzelf en de persoonlijke capaciteiten benutten om de wensen en dromen waar te kunnen maken.

De doelstelling van Vivendi Zorg is helder; zorg op maat, dichtbij, in eigen taal en oog op culturele aspecten.
Vivendi Zorg richt zich op het ondersteunen van kwetsbare doelgroepen, het vergroten en het behouden van minimale afhankelijkheid en het streven van maximale zelfstandigheid.
Vivendi Zorg heeft aandacht voor alle leefgebieden van de cliënt.

Werk​gebieden

Vivendi Zorg is er voor iedereen in de regio Noord-Holland, West-Friesland, Alkmaar, Waterland, Purmerend, 't Gooi.  
De zorgverleners werken niet vanuit een kantoor, maar merendeels ambulant; wij hechten er belang aan om dicht bij de cliënt te zijn, in hun vertrouwde omgeving, bij de mensen thuis en in de buurt. 
Zo wordt de zorg altijd snel en efficiënt geleverd.